Kaldırma ve İletme ekipmanları işyerlerinde yük, personel ve malzeme kaldırma ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır.

Kaldırma ve İletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (KaldırmaVe İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik kontrolünde; Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır.

 

Kaldırma / İletme Makine ve Ekipman Periyodik Kontrollerimiz

 • Vinçler
 • Forklift, Platform
 • İstif Makineleri
 • Transpalet, Elektrikli Transpalet
 • Kule Vinç, Mobil Vinç
 • Yük ve İnsan Asansörü
 • Cephe Asansörü
 • Caraskallar
 • Araç Kaldırma Liftleri
 • Yürüyen Bant ve Merdivenler
 • Konveyör Ve Bant Sistemleri