Ankara Paratoner Ölçümü ve Muayene Raporu

Ankara ve çevresinde paratoner ölçümü ve raporu hizmeti kapsamında mevcut yıldırımdan korunma paratoner tesisatınızın; paratoner tesisatı kontrolü, paratoner topraklama ölçümü, paratoner uygunluk raporu, paratoner raporu hazırlanması, paratoner test raporu Ankara Paratoner Ölçümü | Ankara Paratoner Tesisat Kontrolü ve Testi | Ankara Paratoner Sistemleri | Ankara Paratoner Test Raporu hizmetleri vermekteyiz. Detaylı bilgi ve teklif isteği için;

Paratoner Tesisatı Kontrolü Nedir

Firmamız, tesisiniz bünyesinde bulunan yıldırımdan koruma sisteminin standartlara uygun şekilde incelenmesi ve paratoner topraklama direncinin standartlar dahilinde ölçülmesi hizmetini sunmaktadır.

ANKARA paratoner kontrolü | ANKARA yıldırımdan korunma tesisatı periyodik kontrol | ANKARA paratoner periyodik kontrolü
  1. Paratoner aktif başlık kontrolü
  2. Faraday yakalama uçları kontrolü
  3. Paratoner iniş iletkenleri kontrolü
  4. Paratoner direği kontrolü
  5. Paratoner koruma borusu kontrolü
  6. Paratoner test klemensi kontrolü
  7. Paratoner topraklama kontrolü

TS EN 62305 standartı çerçevesinde yapılan kontrol ve ölçümler sonucunda, paratoner tesisine ait topraklama direnç değeri ve inceleme raporu hazırlanmaktadır.

Paratoner Topraklama Ölçümü Nedir

Ölçümler 3 uçlu karşılaştıma metodu ile yapılmaktadır. Topraklama direnci ölçülecek topraklama tesisinden uzak bir noktada bir referans noktası belirlenmektedir. Topraklama direnci ölçülecek nokta ile bu referans nokta arasına gerilim ölçümü için yine bir topraklama kazığı çakılmaktadır. Referans noktasından alternatif akım gönderilerek ölçüm cihazıyla topraklama tesisinin toprak geçiş direnci ölçülmektedir.

ANKARA yıldırımdan korunma tesisat kontrol | ANKARA paratoner muayene | ANKARA paratoner ölçüm raporu

Yıldırımın toprakta kaybolması ve paratonerin yıldırımı toprağa iletmesi için paratoner tesisatları indirme iletkeni diye tabir edilen 50mm2 lik iletkenlerle toprağa bağlıdır. Bağlı olduğu noktada gerekli topraklama kazıkları mevcut olup yıldırımın toprağa inişi için gereken topraklama direnci de sağlanmalı ve sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Bu kontrol paratoner topraklama direnci ölçümü sayesinde yapılmaktadır. Paratoner topraklama kontrolü içerisinde yer alan paratoner topraklama direnci ölçümü hizmetinde mevcut paratoner tesisatının topraklama çubuklarına kadar ki sürekliliği ve paratoner topraklama direnç ölçümleri yapılır

Paratoner Uygunluk Raporu Nedir

Faraday kafesi veya aktif paratoner tesisatı kurulumundan kullanımın süresi boyuncaya kadar yıldırımdan korunmanın doğru sağlandığı ve sürekli olduğunun kontrolü için paratoner uygunluk değerlendirmeleri yapılır.

ANKARA paratoner tesisatı periyodik bakımı | ANKARA paratoner tesisatı periyodik kontrolü|

Paratoner tesisatları bakır veya aliminyum malzemelerle yapılabilir. Bu malzemeler zamanla korozyona uğrayabilir. Mekanik etkilerle iniş iletkenleri veya topraklama çubukları bağlantılarında kopukluklar meydana gelebilir. Bu durumda paratoner tesisatı düzgün çalışmayacak ve faydasından ziyade zarar verecektir.

Paratoner Ölçümü Raporu Nedir

Paratoner tesisatı topraklama ölçümüne istinaden hazırlanan rapora denilmektedir. Paratoner topraklama ölçümü raporu standartların izin verdiği sınırlar dahilinde hazırlanır.

ANKARA paratoner tesisatı periyodik kontrolü ANKARA Paratoner ölçümü | ANKARA paratoner raporu | paratoner ölçüm raporu örneği

Paratoner ölçümü raporu hazırlama aşamalarından ilki tüm paratoner bileşenlerinin tamamının durumunu notlara aktarmaktır. Tüm paratoner ölçüm raporu hazırlama aşamalarında en önemli nokta paratoner topraklama ölçüm kısmıdır. Eğer paratoner topraklama ölçümü değeri yüksek çıkarsa paratoner tesisatı görevini tam olarak yerine getiremez. Yıldırımdan korunma tesisatları içerisinde faraday kafesi ve aktif paratoner tesisatı topraklama ölçümlerini mutlaka yaptırmalısınız. Paratonerlerin çalışırlığının kontrolü bu şekilde yapılmaktadır.

Paratoner Test Raporu Nedir

Test raporu ile anlatılmak istenen paratoner inceleme sonuçlarının ve paratoner ölçümü sonuçlarını içeren rapordur. Kısaca paratoner raporu veya paratoner ölçüm raporu denir.

ANKARA Paratoner Kapsama Alanı Projesi, ANKARA Paratoner Koruma Yarıçapı

Paratoner montajı en üst noktaya yapılır. Bu yıldırımın yeryüzüne en yakın ve sivri uçları isabet almasından kaynaklıdır. Paratonerler uygulamada test edilemez çünki yıldırım etkisi saha da birebir uygulanamaz bu sebeple fabrikasyon yüksek gerilim testleri yapılır. Ankara da paratoner raporu hazırlama aşamaları boyunca mevcut TSE Paratoner standartları baz alınır. Paratoner standartı olarak ülkemizde TSE EN 62305 Yıldırımdan Korunma Standartı geçerlidir. Standartlar içerisinde paratoner ölçümü ve muayenesine ilişkin bilgiler ve paratoner raporunda kullandığımız sınırlar bulunmaktadır.

Paratoner Ölçümü Fiyatları

Paratoner ölçümü fiyatları paratoner tesisatı ölçümleri yapılacak yere ve sayıya göre değişiklik göstermektedir. Paratoner ölçümü fiyatı etkileyen faktörlerden birkaçı şu şekildedir.

ANKARA Paratoner Projelendirme, ANKARA Paratoner Kapsama Alanı Raporu

Paratoner raporu fiyatları paratoner tesisat kontrolleri kapsamında değerlendirilmelidir. İncelenecek paratoner sistemi faraday kafesli veya aktif paratoner olması durumuna göre paratoner ölçüm fiyatları değişir. Faraday sistemleri incelemesi uzmanlık isteyen bir alandır. Paratoner raporu fiyatlarını etkileyen en önemli kriter ölçüm yapılacak paratoner sayısıdır. Paratoner raporu fiyatı EMO ölçüm bedelleri kapsamında değerlendirilse de TSE ve EMO’ya göre uygun fiyatlı paratoner raporu fiyatı sunmaktayız.

Ankara Paratoner Ölçümü Yapan Firmalar

Ankara yıldırımın etkilerinden çok zarara uğrayan yapılar barındırır. Bulunduğu konum itibari ile yıldırımlı gün sayısı diğer illerimize göre fazladır.

ANKARA yıldırımdan korunma tesisatı periyodik kontrol | ANKARA paratoner periyodik kontrolü | ANKARA

Ankara da paratoner ölçümü yapan firmalar mühendislik müşavirlik firmalarıdır. SMM firmalar paratoner raporu veren firmalar içerisinde değerlendirilebilir. Faliyet alanı paratoner ölçümü ve paratoner raporu olan firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Ankara da son teknoloji cihazlarımızla paratoner tesisat kontrolü ve paratoner topraklama direnci ölçümleri yapmaktayız. Ankara paratoner ölçüm firmaları içerisinde Arslan Proje Mühendislik olarak size en uygun fiyat teklifimizle her zaman en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Paratoner raporu TSE , Çalışma Bakanlığı ve İSG, Kurum Kabullerinde geçerlidir.