Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu neden gereklidir?

Yüksek Gerilim diye tabir edilen 1kV’un üzerindeki tesisler doğru işletilmediğin de can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yaratırlar. Bu nedenle risklerin azaltılması için bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler aşağıdaki temel mevzuatlardan oluşmaktadır;

– Elektrik Kuvvetli Akımlar Tesisler Yönetmeliği
– EMO Elektrik Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği
– İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. cı maddeye göre ” Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. ” ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda özel trafoya sahip işletmelerin bünyelerinde Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme sorumluluğu yetki belgesine sahip bir elektrik mühendisi bulundurmalı yada SMM belgesine sahip dışarıdan bu yetki belgesine sahip bir mühendislik bürosundan danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir.

Mevzuat hükümlerine göre YG İşletme Sorumlusu; Yüksek Gerilim kuvvetli akım tesislerilerinde teknik konulardan sorumlu olan ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından belgelendirilmiş “ELEKTRİK MÜHENDİSİ” dir. YG İşletme Sorumlusunun bir sözleşmeyle işletmelere verdiği hizmete ise YG İşletme Sorumlusu Hizmeti denmektedir.

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu Hizmetinin Faydaları nelerdir?

Özel trafosu olan işletmelerde genelde bu trafonun nasıl işletileceği, arıza anında yada gerektiğinde nasıl müdahale edileceği konusunda gerekli müdahaleyi yapacak eleman bulunmamaktadır. Üretim yada işletim kaybı yaşamamak adına trafoların belli periyotlarla kontrollerinin yapılıp, sağlıklı ve güvenli şekilde işletilmesi açısından Yüksek Gerilim Trafo işletme sorumluluğu hizmetinin alınması faydalı olacaktır.

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu hizmetinde neler yapılmaktadır?

Aylık rutin kontroller ve belli periyotlarla enerjinin kesilmesi suretiyle periyodik bakımlar ile trafonun güvenli işletilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında Dağıtım şirketleri yada OSB müdürlüklerine karşı hizmeti üstlenilen firmaları temsil etmek ve yazışmaları sağlamak gibi hizmetler sağlanmaktadır.

Arslan Proje Mühendislik olarak biz neler yapıyoruz?

• Firma/Kurumlarda Yüksek Gerilim Trafo İşletme sorumluluğu hizmetini üstleniyoruz.

• Her ay mutlaka en az 1 kere trafoları ve OG hücre sistemlerini periyodik kontrol ediyoruz.

• 3-4 ayda 1 kez enerji kesmek suretiyle temizlik ve periyodik bakım çalışmaları yapıyoruz.

• Kodlu bakım yönergesine uygun şekilde bakım ve test faaliyetleri düzenliyoruz.

• Topraklama Ölçümleri yapıyoruz.

• Trafolarda birtakım testler yapıyoruz. Bunlar;

Trafo İzolasyon Testi

Çevirme Oranı ( TTR ) Testi

Sargı Direnci Testi

Hücrelerde Kontak Geçiş Direnci Testi

Yağlı tip trafolarda yağ analizi

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu ve Trafo Periyodik Bakımları hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.


Melih ARSLAN : 0505 926 52 90 – melih@arslanproje.net