Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Uygunluk Belgesi

Bu yazımızda Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Tesisat Uygunluk Raporu ile alakalı hizmet detaylarını vermeye çalıştık. Ankara da periyodik elektrik tesisat kontrolleri yapan firmayız. Elektrik tesisat kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk raporu düzenlememiz hususunda detaylı bilgi ve teklif isteği için iletişime geçebilirsiniz

0312 394 72 97 / 0530 881 76 70

melih@arslanproje.net / info@arslanproje.net

Teklif ve bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 >>ONLİNE TEKLİF İÇİN TIKLAYINIZ<<

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Nedir

İç tesisat kontrolü işletmelerin elektrik tesisatlarının tümünün yönetmelikler ve mühendislik isterleri gereği tesis edilip edilmediğinin kontrolüdür. Elektrik iç tesisat kontrolünde çeşitli ölçüm ve gözle muayene faliyetleri yapılır.

işyeri elektrik tesisatı periyodik kontrolü | iç tesisat uygunluk belgesi | elektrik iç tesisat uygunluk raporu | elektrik tesisatı kontrol raporu | elektrik iç tesisat uygunluk belgesi | tesisat uygunluk belgesi | elektrik tesisatı kontrol formu | elektrik tesisat uygunluk belgesi

Elektrik tesisat kontrolünde işletmelerin: branşman, enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları, ag kompanzasyon, buatlar, prizler ve aydınlatma bazında gözden geçirilip ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilir. Elektrik tesisat muayene faliyetleri mühendisler tarafından yapılarak değerlendirilir.

İç tesisat ölçüm ve incelemeleri kapsamında fabrika, üretim tesisi, ofis binaları, hastaneler gibi çok sayıda farklı tipte binanın elektrik tesisatının tüm bileşenleri incelenmektedir.
Ölçüm ve incelemeler kapsamında tüm son tüketici noktaları (üretim makineleri, şebeke ve UPS prizleri) ana dağıtım panoları ve tali dağıtım panoları ile sigortalar, termik manyetik şalterler, kaçak akım röleleri ve bunlara bağlı kablo tesisatları incelenmektedir.

Elektrik İç Tesisat Raporu Nedir

Elektrik iç tesisat kontrolü , sonucunda elektrik tesisatınızda herhangi bir problem yok ise elektrik iç tesisat uygunluk raporu düzenlenmektedir. Düzenlediğimiz elektrik iç tesisat uygunluk raporları 1 yıl süre ile geçerlidir. Tesisat uygunluk raporu düzenlenmesi EMO Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yetkili Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlanması belgesine sahip SMM Mühendisler tarafından verilebilir.


Elektrik İç Tesisat Kontrolü Faydaları Nelerdir

İç tesisat ölçüm ve incelemeleri, tesisin elektriksel ekipmanlarının bir röntgeni gibidir. Tesisat içerisinde arızaya sebep olabilecek zayıf noktalar tespit edilmiş olmaktadır.
Tesis içerisinde makinelerin arızalanmasına sebep olabilecek noktaların yanı sıra, elektrik tesisatının yangına karşı zayıf noktaları da tespit edilmektedir.

elektrik iç tesisat raporu | elektrik iç tesisat kontrolü | elektrik iç tesisat muayenesi | elektrik iç tesisat ölçümü | iç tesisat uygunluk raporu elektrik tesisat uygunluk raporu tesisat uygunluk belgesi elektrik iç tesisat uygunluk raporu

Ölçüm ve incelemeler sonucunda İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından problem yaratabilecek eksiklikler raporlanarak, firmalara iş güvenliği açısından kapsamlı bir rapor sunulmuş olacaktır.
İç tesisat raporu ile tesiste elektrik tesisatında revizyon yapılmak istendiğinde ayrıntılı bir keşif raporu olarak kullanılabilmektedir.
Tesiste meydana gelen bir arıza durumunda tüm noktaların belirtildiği iç tesisat raporu kullanılarak arızalara çok daha hızlı müdahale etme imkanı doğmaktadır.
Tesiste tüm noktaların kontrolü ile tesis sahibi firmalar, elektriksel periyodik kontrollerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmaktadırlar.

Elektrik İç Tesisat Muayenesinde Yapılan Ölçümler

Ölçümler tesisatınızın sağlığı açısından birCheck – Up gibidir. Elektrik tesisatınızın elektrik panolarının kontrolleri ile sıkıntılı olan tüm bağlantılar ve imalatlar görülmektedir. Bu ölçümlerden biriside Termal kamera ile elektrik tesisatınızın kontrolüdür.

elektrik uygunluk raporu elektrik tesisat kontrol raporu elektrik iç tesisat periyodik kontrol raporu elektrik iç tesisat kontrol formu iç tesisat raporu iç tesisat uygunluk belgesi

Termal kamera ile kontrol tesisatınızın röntgeni gibidir. Elektrik Panolarında , Sigortalar, Kontaktörler, Kablo Bağlantıları, Termik Manyetik Şalterler, Kondansatörler, Reaktörler, Harmonik Filtreler kontrol edilmektedir. Aynı şekilde Trafolar, Motor ve Pompalarda da kontrol faliyetleri yapılmaktadır.Termal kamera ile pano kontrolü özellikle çok önemlidir. Tesisatınızın beyni ve yangına en çok sebebiyet veren yer elektrik panolarıdır.

Tüm bunların yanı sıra tesisatınızda izolasyon direnç ölçümleri de yapılmaktadır. İzolasyon direnci ölçümünün bir diğer adı yalıtım testi kontrolü dür.

elektrik iç tesisat uygunluk raporu örneği elektrik iç tesisat uygunluk raporu elektrik iç tesisat uygunluk belgesi elektrik tesisat uygunluk belgesi emo elektrik iç tesisat kontrol formu

İzolasyon direnci ölçümü bir diğer adıyla yalıtım testi tesisatlarımız için bir güvenlik doğrulamasıdır. Elektrik akımının bulunduğu her ekipman için yalıtım testi uygulanabilir. Elektrik akımını gövde ile ayırmak/yalıtmak izolasyon sağlamak demektir. Burada bahsedilen direnç yalıtılan iki malzeme arasında ki zorlanmaya dayanmadır. Bu direnç ne kadar yüksekse izolasyon o kadar iyidir demektir.

Topraklama ölçüm ve raporlama hizmeti iç tesisat kontrolü ve raporlanmasına dahil edilmelidir.

elektrik tesisat uygunluk belgesi | elektrik iç tesisat raporu | elektrik iç tesisat kontrolü | elektrik iç tesisat muayenesi | elektrik iç tesisat ölçümü | iç tesisat uygunluk raporu elektrik tesisat uygunluk raporu tesisat uygunluk belgesi elektrik

Topraklama ölçümü elektrik tesisat muayene faliyeti kapsamında değerlendirilmelidir. Topraklama ölçümleri paratoner pano makina gövdeleri trafo prizler olarak tüm tesisatı kapsamalıdır. Elektrik tesisat kontrolleri topraklama ölçümleri ile ayrı düşünülemez. Elektrik iç tesisat formu düzenlemelerinde topraklama değerlerine atıf yapılmaktadır

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporunu Kimler Düzenleyebilir

Yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Bünyesinde Elektrik Mühendisi çalıştıran işletmeler bu ölçümleri kendileri yaptırabileceği gibi o yıl için geçerli EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler den hizmet alabilir. Bu raporların geçerli olabilmesi için gerekli yetki belgeleri aşağıda ki gibidir.

elektrik iç tesisat ölçümü | iç tesisat uygunluk raporu elektrik tesisat uygunluk raporu tesisat uygunluk belgesi elektrik iç tesisat uygunluk raporu elektrik uygunluk raporu elektrik tesisat kontrol raporu elektrik iç tesisat periyodik kontrol raporu elektrik iç tesisat kontrol formu iç tesisat raporu iç tesisat
  1. Elektrik SMM Belgesi
  2. Topraklama Yetkilendirme Belgesi
  3. Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlama Yetkilendirme Belgesi
  4. Ölçüm yapılan cihazların kalibrasyon belgesi
  5. Ekipnet Sistemine Kayıtlı olmak

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Hizmetinin Kapsamı Nedir?


Tesis bünyesinde bulunan,
Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Sigorta Kutuları
Son tüketici noktaları (Üretim tesislerinde makinelerin, plaza ve ofis binalarında elektronik teçhizatın bağlı olduğu şebeke ve UPS prizleri,.. vb. noktalar ile hastanelerde tüm medikal cihazlar ve bağlı oldukları prizler)
Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları gibi statik noktalar
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri (Faraday Kafesi tüm iniş iletkenleri dahil)
Mevcut yönetmelikler dahilinde dikkatle incelenir ve ölçümler yapılarak raporlanır. Bu raporlarda tesisteki her bir elektriksel bağlantı noktası, sigorta ve şaltere ait tüm bilgiler müşterilerimize ulaştırılmış olmaktadır.
İç Tesisat Ölçüm ve İncelemeleri Hangi Mevzuat Maddelerine bağlı olarak yapılmaktadır?
İç tesisat incelemesi kapsamında yapılan ölçüm ve kontroller mevcut yönetmelik maddeleri ile birlikte aşağıda sıralanmaktadır:

• Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti ve numaralandırılması
• Topraklama ölçümleri (İş güvenliği tüzüğü madde 270 – 354, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 7 ve 10)
• Çevrim empedansı ölçümleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.2)
• İzolasyon direnci ölçümleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.3)
• Süreklilik testleri
• Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti) (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.3.i)
• Gerilim düşümü ölçümleri
• Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
• Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.b.1-2)
• Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 30.c)
• Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
• Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü (Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 21)
• Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 51.d)
• Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 57.a.1)
• Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 57 Değişik Fıkra: RG 30/11/1995-22479)
• Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
• Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
• Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 51.a)