Arslan Proje & Mühendislik olarak Güneş Enerjisi Sistemleri üzerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında;

1) Güneş Enerjisi Santraline Uygun Arazi Tespiti ve Mevcut Arazilerin Uygunluğunun Araştırılması

 • Yatırım için uygun arazilerin bulunması, arazilerin yatırıma elverişliliğinin değerlendirilmesi,
 • Arazilerin yıllık güneş radyasyon oranları, eğimleri ve güneşlenme saatleri vb. gibi teknik detaylar bakımından değerlendirilmesi,
 • Kurulacak olan santralin, bağlantı yapılacağı Trafo Merkezi (T.M) kapasitesinin değerlendirilmesi.

2) Güneş Enerjisi Santrali İlgili Dağıtım Şirketi Başvuru Danışmanlığı

 • Başvuru danışmanlığı kapsamında aşağıdaki ilgili belgelerin, formların ve izinlerin alınması konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Bağlantı yapılacak noktanın uygunluğunun tespit edilmesi (hattın bağlı olduğu kapasitenin kontrol edilmesi, kapasite durumuna göre süreç belirlenmesi)
 • Bağlantı yapılacak nokta için optimize edilmiş çözümlerin sunulması.

      Başvuru için istenen belgeler;

 1. Bağlantı görüşü için başvuru dilekçesi
 2. İlgili tüketim tesisine ait abonelik bilgileri
 3. Bağlantı görüşü için başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont
 4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sahiplik belgesi
 5. Üretim tesisinin yapılması planlanan yere ait harita / kroki
 6. Üretim tesisine ait elektrik tek hat şeması
 7. Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvuru Formu
 8. Üretim tesisine ait ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) raporu
 9. Teknik Değerlendirme Formu

3) Güneş Enerjisi Santrali Projelendirilmesi için Gerekli Olan Belediye İdari İzinlerin alınması

 • Projenin uygulanacağı alanın bağlı olduğu belediyeden alınacak olan “GES UYGUNDUR” yazısı ve “KONSTRÜKSİYON ONAY“ idari izinlerini almak için gerekli hesap ve paftaların hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmesi

4) Güneş Enerjisi Santrali “Elektrik ve Statik Projelerin Hazırlanarak Tedaş Genel Müdürlüğüne Onay Başvurusu

 • Lisanssız Enerji Üretim Yönetmeliği, İç Tesisler Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler çerçevesinde idari izinler, hesaplar ve paftaları içeren proje dosyasının oluşturularak TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne onaylatılması

5) Dağıtım Şirketi ile Bağlantı anlaşmasının imzalanması danışmanlığı

6) Güneş Enerjisi Santrali Tesis Kurulum

7) Güneş Enerjisi Santrali Tedaş Geçici Kabullerinin Yapılması

8) Dağıtım Şirketi ile Sistem Kullanım Anlaşmasının İmzalanması

9) Güneş Enerjisi Santrali İşletmeye Alınması

10) Güneş Enerjisi Santrali Üretim Değerleri Takibi ve Verimlilik Analizi

11) Topraklama Ölçümleri , Tesisat Kontrolleri ve Raporlandırma

12) GES Çatı Uygulamaları Danışmanlığı

13) Paratoner Tesisi, Ölçümü ve Projelendirme