Binanızda yapılacak çalışmaya dair örnek fotoğraflar, ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için;

Melih ARSLAN : 0505 926 52 90

Doğalgaz borularının topraklanmasının önemi nedir?

Doğalgaz borularının içerisinde gaz tanecikleri akarken, sürtünmeden kaynaklı statik yük oluşturur. Eğer bu biriken statik yük kendini toprağa deşarj edemezse, yakınındaki metaller ile yada topraklama ile irtibatlı techizatlara atlama yapmak suretiyle arklar oluşturur. Bu durumlar yangınlara yada patlamalara yol açabilmektedir. Bu nedenle doğalgaz borularının topraklanması gerekmektedir.

Doğru doğalgaz topraklaması nasıl yapılmalıdır?

Elektrik İç Tesisleri yönetmeliğine göre belli bir alandaki tüm metal aksamlar ortak topraklama noktasında ( Eş Potansiyel noktasında ) birleştirilmelidir. Bu nedenle binaların kendi topraklama hatları var ise ( Elektrik Panosu, Elektrik Kofresi yada Elektrik Kare buatlar vs ) doğalgaz borusuna topraklama hattı bu noktalardan çekilmelidir.

Binanın kendi topraklama hattı varken, dışarı topraklama çubuğu çakılmak suretiyle doğalgaz borusuna topraklama hattı çekmek hem gereksiz, hemde sakıncalı durumlar oluşturabilmektedir.

 

Ankarada Doğalgaz Topraklamasını yapmaya ve raporunu vermeye kimler yetkilidir?

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (BAŞKENTGAZ) arasında doğalgazın daha güvenli kullanımı konusunda 16 Şubat 2015 tarihinde imzalanan protokolün ardından doğalgaz tesisatlarında topraklama işlemleri Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesine bağlı SMM üyeleri tarafından yapılmaktadır. Bina yöneticileri Elektrik Mühendisleri Odasına başvurup, kendilerine bir SMM üyenin görevlendirilmesini isteyebilecekleri gibi, Elektrik Mühendisleri Odasından çalışma yapmaya ve etiket takmaya yetkilendirilmiş SMM üyelere başvurmak suretiyle gereken doğalgaz topraklama tesisatını yaptırabilirler.

 

Peki Prosedür ne şekilde işliyor ?

 1. Başkentgaz saha ekipleri binalarda denetim yaparken doğalgaz topraklama hattının olup olmadıklarını kontrol ederler, ve doğalgaz topraklaması yoksa yaptırılması için Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanmış tanıtıcı broşürü bina yöneticiliğine verir.

 2. Bina yöneticiliği Elektrik Mühendisleri Odasına başvurup, SMM üye görevlendirilmesini bekler yada Elektrik Mühendisleri Odasından yetkilendirilmiş SMM bir üyeden bu çalışma için hizmet talep edebilir.

 3. SMM Elektrik Mühendisi binaya giderek, binada topraklamanın var olup, olmadığını kontrol eder ve ölçüm yaparak, topraklamayı ne şekilde çekeceğini tespit eder. 45-50 yıllık binalara kadar her türlü binada binanın kendi topraklama hattını bulmaktayız. Doğru çalışma binanın kendi topraklama hattından doğalgaz borusuna topraklama hattı çekmektir.

 4. Mühendis aşağıda örnek fotoğraflardaki gibi topraklama hattını çeker.

  Dağıtım Panosundan Doğalgaz Topraklama hattı çekimi

  Dağıtım Panosundan Doğalgaz Topraklama hattı çekimi

  Elektrik Kare buattan doğalgaz topraklama hattı çekimi

  Elektrik Kare buattan doğalgaz topraklama hattı çekimi

  Elektrik Kofresinden Doğalgaz Topraklama Hattı Çekimi

  Elektrik Kofresinden Doğalgaz Topraklama Hattı Çekimi

  Elektrik Dağıtım Panosundan Karşı Duvara Doğalgaz Topraklama Çekimi

  Elektrik Dağıtım Panosundan Karşı Duvara Doğalgaz Topraklama Çekimi

  Elektrik Dağıtım Panosundan Karşı Duvara Doğalgaz Topraklama Çekimi

  Elektrik Dağıtım Panosundan Karşı Duvara Doğalgaz Topraklama Çekimi

  Elektrik Dağıtım Panosundan Karşı Duvara Doğalgaz Topraklama Çekimi

  Elektrik Dağıtım Panosundan Karşı Duvara Doğalgaz Topraklama Çekimi

  Doğalgaz Topraklama Etiketi

  Doğalgaz Topraklama Etiketi

 5. Mühendis çalışmaya dair sözleşmeyi imzalar, ve çalışma sonunda da aşağıdaki ölçüm raporunu düzenler.

  Doğalgaz topraklaması kontrol raporu

  Doğalgaz topraklaması kontrol raporu

 6. Yapılan çalışmaya dair sözleşme üzerinde belirtilen sabit ücretler ile detaylı fatura kesilir.
 7. Kaynak yapılan noktaya yada bina girişindeki ana boru üzerine aşağıdaki sarı barkodlu etiket monte edilir. Etiket üzerindeki tesisat numarası ölçüm raporu üzerine yazılır.

  Doğalgaz Topraklama Etiketi

  Doğalgaz Topraklama Etiketi

 8. Yapılan çalışmaya ait fotoğraflar ile hazırlanmış sözleşme, rapor ve faturanın birer nüshası Elektrik Mühendisleri Odasına Başkentgaza iletilmek üzere teslim edilir.

 

Detaylı bilgi için :

Melih ARSLAN : 0505 926 52 90

 

YANLIŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Yanlış Doğalgaz Topraklama Montajı

Yanlış Doğalgaz Topraklama Montajı

Yanlış Doğalgaz Topraklama Montajı

Yanlış Doğalgaz TopraklamaMontajı

Yanlış Doğalgaz Topraklama Uygulaması

Yanlış Doğalgaz Topraklama Uygulaması

Yanlış Doğalgaz Topraklama Uygulaması

Yanlış Doğalgaz Topraklama Uygulaması