Yurtlarda topraklama kontrolleri çalışmasında ölçülebilecek noktalar;

  • Ana Dağıtım Panosu
  • Kat Dağıtım Panoları
  • Katlardaki bazı prizler
  • Yemekhanede  Priz ve Makineler
  • Varsa Jeneratör Ölçümü
  • Varsa Kazan Dairesinde ölçümler
  • Varsa Asansör Panosu ve gövdesinde ölçümler

Bu ölçümler esnasında Elektrik İç Tesisatı Muayene ve Uygunluk Belgesinde belirtilen kontrol noktalarını da incelemiş bulunuyoruz.

Paratoner tesisatı ölçümü ve kontrolü;

İtfaiye raporları için istenmektedir. Ayrıca Çalışma bakanlığı teftişlerinde de istenen bir rapordur.